Pentest (Sızma Testi) Nedir? Neden Önemlidir?

Sızma testi, güvenliğini değerlendirmek için bir bilgisayar sisteminde gerçekleştirilen yetkili bir simülasyon saldırısıdır. Sızma test uzmanları, sistemlerinizdeki zayıflıkların iş üzerindeki etkilerini bulmak ve göstermek için saldırganlarla aynı araçları, teknikleri ve süreçleri kullanır. 

Pentest (sızma testi) genellikle işinizi tehdit edebilecek çeşitli farklı saldırıları simüle eder. Bir Pentest(sızma testi), bir sistemin kimliği doğrulanmış ve kimliği doğrulanmamış konumlardan gelen saldırılara ve ayrıca bir dizi sistem rolüne direnecek kadar sağlam olup olmadığını inceleyebilir. Doğru kapsamla, bir Pentest (sızma testi), değerlendirmeniz gereken bir sistemin herhangi bir yönüne dalabilir. 

Pentest (Sızma Testi) Neden Önemlidir? 

Pentest (sızma testi), bir kuruluşun ağlarını, uygulamalarını, uç noktalarını ve kullanıcılarını, güvenlik kontrollerini atlatmaya ve korunan varlıklara yetkisiz veya ayrıcalıklı erişim elde etmeye yönelik harici veya dâhili girişimlerden koruma yeteneğini değerlendirir. Bununla beraber yapılmış ya da yapılacak olan güvenlik yatırımları ile beraber yol haritasını ölçümlemenizi sağlar.  

Pentest (Sızma Testi)’ in Faydaları Nelerdir? 

İdeal olarak, kuruluşunuz, yazılımını ve sistemlerini en başından itibaren tehlikeli güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak amacıyla tasarlamıştır. Bir Pentest (sızma testi), bu amaca ne kadar iyi ulaştığınıza dair fikir verir. Pentest (sızma testi), diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki güvenlik etkinliklerini destekler: 

  • Sistemlerdeki zayıflıkları bulma 
  • Kontrollerin sağlamlığının belirlenmesi 
  • Veri gizliliği ve güvenlik düzenlemeleriyle uyumluluğu destekleme. 

Pentest (Sızma Testi) Türleri Nelerdir? 

Test cihazından “her şeyi test etmesini” istemek cazip gelse de, bu büyük olasılıkla yalnızca bir dizi güvenlik açığı üzerinden ilerlemesine yol açacak ve daha az alanda daha derine inerek kazanılan değerli istihbaratı net hedeflerle toplamayı feda edecektir. Pentest (sızma testi) bu hedeflere ulaşmasını ve zayıf noktaları tespit etmesini sağlamak için, bir BT altyapısının farklı alanlarına odaklanan çeşitli farklı Pentest (sızma testi) türleri vardır: 

Web Uygulama Testleri Nedir? 

Web uygulaması Pentest (sızma testi)’ leri, kodlama hataları, bozuk kimlik doğrulama veya yetkilendirme ve enjeksiyon güvenlik açıkları dahil olmak üzere web uygulamalarının genel güvenliğini ve potansiyel risklerini inceler. 

Ağ Güvenlik Testleri Nedir? 

Ağ Pentest (sızma testi)’ i, ağdaki zayıflıkları saldırganlardan önce bularak kötü niyetli eylemleri önlemeyi amaçlar. Pentest (sızma testi) yapan kişiler, farklı ağ türleri, yönlendiriciler vs. gibi ilişkili cihazlar ve ağ ana bilgisayarlarındaki güvenlik açıklarından yararlanarak ve bunları ortaya çıkararak ağ güvenliği testine odaklanır. Kritik sistemlere veya verilere erişmek için bu alanlardaki zayıf parolalar veya yanlış yapılandırılmış varlıklar gibi kusurlardan yararlanmayı amaçlarlar. 

Bulut Güvenlik Testleri Nedir? 

Bulut tabanlı sistemler ve uygulamalar için bulut güvenliği testleri tasarlamak ve yürütmek üzere bulut sağlayıcıları ve üçüncü taraf satıcılarla birlikte çalışacak güvenlik ekipleri bulut güvenlik Pentest (sızma testi) hizmeti ile bir bulut dağıtımının güvenliğini doğrular, her bir güvenlik açığı için genel risk ve olasılığı tanımlar ve bulut ortamınızı nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda önerilerde bulunur. 

IoT Güvenlik Testleri Nedir? 

Pentest (sızma testi) yapan kişiler, her bir bileşeni ve aralarındaki etkileşimi analiz ederek farklı IoT cihazlarının nüanslarını dikkate alır. Pentest (sızma testi) uzmanları, her katmanın analiz edildiği katmanlı metodolojiyi kullanarak, fark edilmeyebilecek zayıflıkları tespit edebilir. 

Sosyal Mühendislik Testleri Nedir? 

Sosyal mühendislik, kötü amaçlarla kullanılacak bilgilere veya erişim elde etmek için aldatma kullanmayı içeren bir ihlal taktiğidir. Bunun en yaygın örneği kimlik avı dolandırıcılıklarında görülür. Pentest (sızma testi) yapan kişiler, savunma mekanizmalarını, algılama ve tepki yeteneklerini, hassas çalışanları ve iyileştirilmesi gereken güvenlik önlemlerini bulmak için bir kuruluşa özel kimlik avı araçlarını ve e-postaları kullanır. 

Pentest (Sızma Testi) Yöntemleri Nelerdir? 

Temel olarak kabul görülen üç tane Pentest (sızma testi) yöntemi vardır: 

White Box (beyaz kutu)

Hedefle ilgili tüm bilgiler testçilerle paylaşılır. Bu tür testler, bir kuruluşun sistemlerinde bilinen yazılım güvenlik açıklarının ve yaygın yanlış yapılandırmaların varlığını belirleyerek dâhili güvenlik açığı değerlendirmesi ve yönetim kontrollerinin etkinliğini doğrular. 

Black Box (Kara kutu)

 Testi gerçekleştiren kişiler (pentester) ile hedefin iç kısımları hakkında hiçbir bilgi paylaşılmaz. Bu tür testler, harici bir bakış açısıyla gerçekleştirilir ve bir kuruluşun dâhili BT varlıklarına erişmenin yollarını belirlemeyi amaçlar. Bu, bilinmeyen veya hedef kuruluşla bağlantısı olmayan saldırganların karşılaştığı riski daha doğru bir şekilde modeller. Bununla birlikte, bilgi eksikliği, test için ayrılan sürede keşfedilmeden kalan güvenlik açıklarına da neden olabilir. 

Gray Box (Gri Kutu) 

Sistem ile ilgili bilgiler mevcuttur. Örneğin; IP adres listesi, sunucu sistem ile ilgili sürüm bilgisi vb. Bilgiler güvenlik testi yapacak ekibe önceden sağlanır. Black Box’ a göre testine göre daha kısa zaman alır. Kontrolü ve testi istenen IP adresleri belli olduğundan sistemin, istem dışı zarar görme ihtimali de azalmış olur. 

Pentest (Sızma Testi) ile Güvenlik Açığı Taramaları Arasındaki Fark Nedir? 

Güvenlik açığı tarayıcıları, bir ortamı inceleyen ve tamamlandıktan sonra ortaya çıkarılan güvenlik açıkları hakkında bir rapor oluşturan otomatik araçlardır. Bu tarayıcılar genellikle bu güvenlik açıklarını, bilinen zayıflıklar hakkında bilgi sağlayan CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) tanımlayıcılarını kullanarak listeler. Tarayıcılar binlerce güvenlik açığını ortaya çıkarabilir, bu nedenle daha fazla öncelik verilmesini gerektirecek kadar ciddi güvenlik açıkları olabilir. Ayrıca, bu puanlar her bir BT ortamının koşullarını hesaba katmaz. Pentest (sızma testi) bu süreçte devreye giriyor. 

Güvenlik açığı taramaları, hangi olası güvenlik zayıflıklarının mevcut olduğuna dair değerli bir resim sağlarken, Pentest (sızma testi), güvenlik açıklarından ortamınıza erişim sağlamak için yararlanılıp yararlanılamayacağını görerek ek bağlam ekleyebilir. Pentest (sızma testi), neyin en fazla risk oluşturduğuna dayalı olarak iyileştirme planlarına öncelik verilmesine de yardımcı olabilir. 

Pentest (Sızma Testi) Aşamaları Nelerdir? 

Pentest (sızma testi) sayesinde, en çok yararlanılabilecek güvenlik zayıflıklarını proaktif olarak başka biri belirlemeden önce belirleyebilirsiniz. Ancak, gerçek sızma eyleminden çok daha fazlası vardır. Pentest (sızma testi), birkaç aşamadan oluşan kapsamlı ve iyi düşünülmüş bir projedir: 

Planlama ve Hazırlık

Pentest (sızma testi) başlamadan önce, test edenlerin ve müşterilerinin, testin kapsamının doğru bir şekilde belirlenmesi ve yürütülmesi için testin hedefleri doğrultusunda hizalanması gerekir. Ne tür testler yürütmeleri gerektiğini, testin çalıştığının kimlerin farkında olacağını, testçilerin ne kadar bilgi ve erişimle başlaması gerektiğini ve testin bir test olmasını sağlayacak diğer önemli ayrıntıları bilmeleri gerekir. 

Keşif

Bu aşamada ekipler hedefleri üzerinde farklı türde keşifler gerçekleştirir. Teknik açıdan, IP adresleri gibi bilgiler, güvenlik duvarları ve diğer bağlantılar hakkındaki bilgilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Kişisel tarafta, adlar, iş unvanları ve e-posta adresleri gibi basit veriler büyük değer taşıyabilir. 

Penetrasyon Girişimi ve Sömürü

Artık hedefleri hakkında bilgi sahibi olan Pentester’ lar, güvenlik zayıflıklarından yararlanarak ve hedefin ne kadar derinlerine inebileceklerini göstererek çevreye sızmaya çalışabilirler. 

Analiz ve Raporlama

Pentester’ lar, sisteme başarılı bir şekilde girmek için nelerin kullanıldığını, hangi güvenlik zayıflıklarının bulunduğunu, keşfedilen diğer ilgili bilgileri ve düzeltme önerilerini vurgulayan, sürecin her adımıyla ilgili ayrıntıları içeren bir rapor oluşturma sürecindedir. 

Temizleme ve İyileştirme

Pentester’ lar hiçbir iz bırakmamalı ve gelecekte gerçek bir saldırgan tarafından kullanılabileceklerinden, sistemlere geri dönmeli ve test sırasında oluşturulan tüm izler ve müdahaleler kaldırılmalıdır. Oradan kuruluş, güvenlik altyapısındaki bu açıkları kapatmak için gerekli düzeltmeleri yapmaya başlanılabilir. 

Tekrar Test Yapılması

 Bir kuruluşun iyileştirmelerinin etkili olmasını sağlamanın en iyi yolu tekrar test etmektir. Ek olarak, BT ortamları ve bunlara saldırmak için kullanılan yöntemler sürekli olarak gelişmektedir, bu nedenle yeni zayıflıkların ortaya çıkması ihtimaller arasında yer almaktadır. 

Ne Sıklıkla Pentest (Sızma Testi) Yapılmalı? 

Daha tutarlı BT ve ağ güvenliği yönetimi sağlamak için sızma testi düzenli olarak yapılmalıdır. Yeni keşfedilen tehditlerin veya ortaya çıkan güvenlik açıklarının saldırganlar tarafından potansiyel olarak nasıl saldırıya uğrayabileceğini ortaya çıkarabilmek için planlama yapmanız gerekmektedir. Bu değerlendirmelere ek olarak aşağıdaki durumların herhangi birisinde de Pentest (sızma testi) yapılması gerekmektedir. Bunlar: 

  • Yeni bir ağ alt yapısı veya uygulaması eklendiğinde 
  • Altyapı veya uygulamalarda yükseltmeler yapıldığı zaman 
  • Güvenlik yamaları uygulandığı zaman 
  • Yeni firma veya ofis yerleri kurulduğu zaman 
  • Son kullanıcı politikaları değiştiği zaman 

Pentest (Sızma Testi)’ den Sonra Ne Yapılmalı? 

Pentest (sızma testi)’in sonuçlarını gözden geçirmek, ileriye dönük planları tartışmak ve genel olarak güvenlik durumunuzu yeniden gözden geçirmek için harika bir fırsat sağlar. Bir durum değerlendirmesi için, bulguları yaymak, tartışmak ve tam olarak anlamak için zaman planlamak önemlidir. Ek olarak, bu sonuçların eyleme dönüştürülebilir iç görülerle kuruluş içindeki karar vericilere iletilmesi, bu güvenlik açıklarının oluşturduğu riski ve iyileştirmenin işletme üzerindeki olumlu etkisini daha iyi vurgulayacaktır. İnceleme, değerlendirme ve liderliğin katılımıyla Pentest (sızma testi) sonuçları, daha büyük güvenlik stratejilerinin şekillendirilmesine yardımcı olacak anında iyileştirmeler ve çıkarımlar için eylem öğelerine dönüşebilir. 

 

Pentest (Sızma Testi)’ in ne olduğunu, neden önemli olduğunu siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalıştık.

SyberCode olarak Pentest (Sızma Testi) hizmetimiz hakkında sizleri daha detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

Pentest (Sızma Testi) ve diğer hizmetlerimizle ilgili bize ulaşmak için buraya tıklayınız.